Di Dân

Văn Phòng Luật Sư Raymond Sham, PC, chúng tôi cố vấn cho cá nhân, nhà đầu tư và doanh nghiệp về luật di dân của Hoa Kỳ. Chúng tôi tư vấn và đại diện khách hàng về các vấn đề thường trú nhân (Thẻ Xanh) tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình, nhân công, và đầu tư. Chúng tôi cũng tư vấn khách hàng về thị thực nhập cảnh lao động tạm thời, thị thực nhập cảnh du học, và thủ tục trở thành công dân Hoa Kỳ (thi quốc tịch). 

Thông thạo luật di dân, thu thập bằng chứng và chuẩn bị các mẫu đơn phù hợp có thể khá phức tạp. Ngoài ra, mổi trường hợp riêng của từng cá nhân cũng có thể làm cho thủ tục di trú vốn dĩ phức tạp càng thêm khó khăn. Do đó chúng tôi khuyến khích quý vị tìm tư vấn từ các luật sư có bằng chuyên về di dân thay vì các tư vấn viên không có giấy phép. Xin tham khảo thêm bản hướng dẫn consumer brochure do Văn Phòng Chưởng Lý của tiểu bang California cung cấp. 

Tóm lại, chúng tôi có thể hổ trợ trong các trường hợp sau đây:

Thường trú nhân

Di dân theo diện đoàn tụ gia đình - Công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân có thể bảo lãnh một số thân nhân trở thành thường trú nhân hợp pháp. 

Di dân theo diện lao động - Nhà tuyển dụng có thể 
bảo lãnh cho một số nhân viên trở thành thường trú nhân hợp pháp. 

Di dân theo diện đầu tư - Một số đầu tư đủ tiêu chuẩu ở Mỹ cho phép nhà đầu tư và gia đình trở thành thường trú nhân hợp pháp. 

Thị thực nhập cảnh làm việc tạm thời

Có một số thị thực nhập cảnh tạm thời cho phép người lao động được quyền làm việc và ở lại Hoa Kỳ hợp pháp trong khoảng thời gian nhất định. Các loại thị thực nhập cảnh cho phép một số chuyên gia, nhà điều hành, nhà đầu tư, người hoạt động tôn giáo, và những người có khả năng vượt trội về khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục, hoặc vận động viên thể thao. Các loại thị thực nhập cảnh này có thể được thay mới, tuy nhiên không có gì 
bảo đảm rằng USCIS sẽ đồng ý thay thị thực nhập cảnh mới cho quý vị. 

Quốc Tịch

Một số thường trú nhân hộ đủ điều kiện có thể xin trở thành công dân Mỹ. Văn phòng chúng tôi có thể hổ trợ quý vị trong việc chuẩn bị đơn, phỏng vấn, và đại diện cho quý vị khi phỏng vấn.