Kinh Doanh

Văn Phòng Luật Sư Raymond Sham, PC, chúng tôi chuyên làm việc với cá nhân cũng như những doanh nghiệp có quy mô trung bình và nhỏ để thiết lập và phát triển kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, khách hàng của chúng tôi trông đợi những nhà tư vấn đáng tin cậy của họ nắm vững môi trường kinh doanh và pháp lý ở các thị trường quan trọng.

Mọi doanh nghiệp, dù ở quy mô nào cũng đều cần luật sư có năng lực và đáng tin cậy trong đội ngũ tư vấn. Là luật sư kinh doanh của quý vị, chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý như là một phần thiết yếu của các quyết định kinh doanh.

Mọi quyết định kinh doanh quan trọng đều có sự ảnh hưởng sâu sắc của các trách nhiệm pháp lý. Nhiệm vụ của chúng tôi là xác minh và tư vấn cho khách hàng các hậu quả khách quan và chủ quan về mặt pháp lý của quyết định kinh doanh của họ. Sau đó chúng tôi kết hợp chặt chẻ với khách hàng để tìm giải pháp hạn chế rủi ro và tăng lợi nhuận tối đa.

Mục đích của chúng tôi là sẵn sàng hổ trợ phát triển kinh doanh của quý vị.

Văn Phòng Luật Sư Raymond Sham, PC, chúng tôi có các nguồn hổ trợ và thông thạo môi trường kinh doanh của người Mỹ và người Châu Á. Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm phương cách thành lập và phát triển doanh nghiệp của quý vị.