Raymond Sham - PC Việt

Raymond Sham,PC - Văn Phòng Luật Sư

Raymond Sham, PC, Xin Kính Chào Quý Vị!

Raymond Sham, PC, là một Văn Phòng Luật Sư chuyên phục vụ cá nhân và các doanh nghiệp có quy mô trung bình và nhỏ. Hoạt động của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực thường gặp trong cộng đồng doanh nhân - và khách hàng - doanh nghiệp, chấn thương, và di dân. Mời quý vị xem thêm thông tin ở trang phụ.

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về pháp lý ngay cả khi quý vị không chắc các câu hỏi của mình có thể nằm trong các lĩnh vực nêu trên hay không. Quý vị có thể đạt được nhiều quyền lợi tốt hơn nếu có văn phòng luật sư chúng tôi tư vấn hướng giải quyết phù hợp. Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ khách hàng với khả năng tốt nhất.

Nếu quý vị không thấy thoải mái giao tiếp bằng tiếng Anh, chúng tôi có đội ngũ nhân viên nói được nhiều ngôn ngữ khác bao gồm tiếng Hoa (tiếng Phổ Thông, và Quảng Đông), hoặc tiếng Việt. Chúng tôi hiểu rằng khả năng giao tiếp giữa hai bên là rất quan trọng để tạo được sự tín nhiệm giữa thân chủ và luật sư, và đó là cơ sở vững chắc cho bất kỳ hồ sơ pháp lý nào.

Dịa Chỉ

El Monte Office

10050 E. Garvey Ave, Suite 107

El Monte, CA 91733

Tel: (626)443-1637

Fax: (626)443-1687

Việt, 中文